Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

Традиции

Валентина Тошева Христова -5а клас ОУ Свети Паисии Хилендарски.
Вениамин Василев Петров -5а клас Оу Свети Паисии Хилендарски.

Статия на тема : Ромска сватба

Когато някоя двойка иска да бъдаe заедно първо се срещат тайно от родителите си. Да не знаят за това опознават се едни други разказват за семействата си как живеят и когато двамата решат да кажат на родителите си за тяхната връзка обикновенно те се съгласяват.После момичето започва да ходи в на момчето къщата и се опознават двете семейства.

Самият обичай при ромите в Каблешково е:

Категория:

Няма населено място в България без да има представителство на поне няколко семейства с роми като понастоящем всички роми са уседнали, но в близкото и по-далечно минало част от тях са били чергари. Основните ромски общности у нас са три – йерлии, калдараши и рудари. През 1956 ромите са били 194,000; през 1959—214,167; през 1976—373,200; през 1989 властите преброяват 576,927 роми, но отбелязват че повече от половината предпочитат да декларират принадлежност към турския етнос. В съответствие с последното официално преброяване през 2001 - 370,908 български граждани са се идентифицирали като роми.
Според данните, публикувани от Съвета на Европа през 2007 година, общия брой на ромите е 9,855,382 души, по осреднените данни за всяка държава.
За България статистиката показва 650 000 души.

Категория:

РОМСКА СВАТБА

Сватбата е един от най-важните събития в живота на всеки ром.
Още с раждането на момичето, майката започва да приготвя сватбения й чеиз, а родителите на момчето имат грижата за подсигуряване на подслон за бъдещия съпруг.
Същинската сватба трае три дни- от събота до понеделник. В събота идват музикантите. Основни инструменти са акордеон, кларинет, китара, задължително е присъствието на тъпан или барабанче.

Категория: