Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

Когато сме поставени в интересна въображаема ситуация, в мозъка се активират точно тези зони, които ни помагат да запомняме бързо и с лекота.

След като на детето е предоставена възможност да участва в такова едно креативно начинание, където приключенията следват едно след друго, то с радост се връща отново към тях и продължава да събира все повече и повече опит, както и да натрупва умения, които ще му служат вярно през целия живот.

Ученето чрез игра и моделирането развиват: умения за работа в екип, развиване на творческите способности, повишаване на социалните умения, воля за победа в конкурентна среда, умение за решаване на проблеми, концентрация, третиране на паметта

 

Категория: