Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

Занятия в библиотека (детски отдел) към Народно читалище "Просвета-1888", гр. Поморие

Любовта към книгите и четенето е в основата на успеха в училище и след това.

Когато четенето е любимо и чакано занимание, а не досада и задължение, и ученето е по-лесно, а учебникът не изисква непрекъснат надзор от родител.

И не само това - книгите развиват въображението, общата култура, речника, разширяват мирогледа.

 

Категория: