Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

Повечето от учениците имат съзнанието, че няма да продължат обзразованието си след 7-ми клас.

В тази връзка е проведена  дискусия на тема "Защо трябва да се образоваме преди да създадем семейство?“

Седмокласниците на ОУ„ Христо Ботев“ с.Бата ясно изразиха своята позиция относно ранните бракове.

Мечтите на учениците са свързани с продължаване на образованието, придобиване на желаната от тях професия и реализацията им за в бъдеще.

Златина Рачева с.Бата

 

Категория: