Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

Искам да благодаря на всички,които ми гласувахте доверие през годините.
 
Извървяхме един труден път към успеха ,но с много упоритост и желание ,успяхме да превъзмогнем всички трудностите .
 
Благодаря на всички родители и учители,за подкрепата към мен,за това че работихме в екип за благото на нашите деца!
 
Мария Цепиелик 
Категория: