Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

Събития

Моето училище

(съчинение)

Казвам се Бояна и съм ученичка в първи клас. Училището ми носи името на Христо Ботев. Той е бил добър приятел с Васил Левски. Класната ни стая е пълна с рисунки, шкафчета и чинове. Тя е най-хубавата класна стая! Моите учителки са много добри и мили. Да си е ученик е хубаво, но и трудно. Децата трябва да ходят на училище, за да се научат да четат и пишат и да смятат, а и е хубаво, защото намираш много нови приятели.

Бояна Атанасова -1 клас

ОУ „ Христо Ботев“ гр. Поморие

1


 

Моето училище

(съчинение)

Казвам се Стефан и съм ученик в първи клас. В училище много ми харесва да решавам задачи по математика и часовете по музика. Моята класна стая е голяма, топла и украсена от госпожите. Има голяма бяла дъска, на която решаваме задачи и понякога ни прожектират уроци. Много харесвам стаята ни. Моите учителки са много добри. Те ни учат и ни помагат, когато ни е трудно, а когато сме непослушни ни се поскарват. Когато си ученик, получаваш знания и играеш и затова е много хубаво. Харесва ми в училище и не искам нищо да се промени. Трябва да ходим в училище, за да сме грамотни и възпитани.

Стефан Якимов -1 клас

ОУ „ Христо Ботев“ гр. Поморие

2


 

Моето училище

(съчинение)

Казвам се Ферди и съм ученик във втори клас. Моето училище се казва Христо Ботев. Голямо е и скоро го боядисаха и стана още по-хубаво. В училище ми харесва да играя на футбол и да рисувам. Трудно ми е да пиша диктовки. Учителите ми са добри, но понякога строги, когато станем много шумни. Човек трябва да ходи на училище, за да се научи да чете, пише и смята. Така ще стане умен и ще има хубава работа и ще може да шофира.

Ферди Алексиев -2 клас

ОУ „ Христо Ботев“ гр. Поморие

3


 

Моето училище

(съчинение)

Училището е място, където децата се учат. То е забавно. В него четем, пишем, рисуваме и учим много неща. Имаме физическо възпитание и спорт и играем на двора или в салона. Правим и картички и участваме в благотворителен базар за Коледа. Тази година по математика научихме таблицата за умножение и деление. Имам много приятелки, но най-много обичам да играя с Емилия.

Ася Палова -2 клас

ОУ „ Христо Ботев“ гр. Поморие

4


 

Моето училище

(съчинение)

Аз харесвам моето училище. То ме научи да чета и пиша, ако го нямаше, нямаше да мога да правя тези неща. Обичам децата и учителите. Преди много се страхувах от училището и си мислех, че ще ми е много трудно, но открих нови приятели. Когато някой се чувства зле, госпожата го утешава. Колкото повече деца идват в училище, толкова по-хубаво става.

Исус Алексиев -2 клас

ОУ „ Христо Ботев“ гр. Поморие

5


 

Категория:

С цел превенция на ранното отпадане от училище и интеграция в образователната система на децата от ромски педагозите Ана Димова и Веселина Куркучева насочват действията си към създаване на позитивна образователна среда, която включва подходящ активен обучителен климат, подкрепяща, грижовна и безопасна среда и благоприятна атмосфера на взаимоотношения и управление.

Целевата група, с която се работи са деца и ученици на възраст между 5 и 8 години. Повечето ромски деца тръгват на училище с много слаби познания по български език , което прави невъзможно да стигнат образованието си много далеч. Те следователно са в неравностойно положение в сравнение с другите ученици, които владеят добре езика и следователно нямат същите проблеми при продължаване на образованието си.

Занятията са разработени в съответствие с предучилищната и началната училищна програма и се протоколират. Включват: активни методи, които имат за цел да развият общи знания, вербална и невербална комуникация, разширяване на речника по конкретни теми, развиване на логическо мислене, сръчност, дейности за отдих, развиване на самочувствие, съпричастност и сътрудничество у децата.

Дейностите от педагозите се провеждат групово или индивидуално.

Изготвя се график, с който се работи както групово, така и индивидуално. При необходимост от индивидуална работа, се изготвя индивидуален план за работа, в който се очертават индивидуалните зони за подкрепа и съдейства за обучително и личностното израстване на всяко дете. Познаването на индивидуалните особености на всеки отделен ученик предполага по-гъвкаво и навременно въздействие върху него.

 

Категория:

Когато сме поставени в интересна въображаема ситуация, в мозъка се активират точно тези зони, които ни помагат да запомняме бързо и с лекота.

След като на детето е предоставена възможност да участва в такова едно креативно начинание, където приключенията следват едно след друго, то с радост се връща отново към тях и продължава да събира все повече и повече опит, както и да натрупва умения, които ще му служат вярно през целия живот.

Ученето чрез игра и моделирането развиват: умения за работа в екип, развиване на творческите способности, повишаване на социалните умения, воля за победа в конкурентна среда, умение за решаване на проблеми, концентрация, третиране на паметта

 

Категория:

Занятия в библиотека (детски отдел) към Народно читалище "Просвета-1888", гр. Поморие

Любовта към книгите и четенето е в основата на успеха в училище и след това.

Когато четенето е любимо и чакано занимание, а не досада и задължение, и ученето е по-лесно, а учебникът не изисква непрекъснат надзор от родител.

И не само това - книгите развиват въображението, общата култура, речника, разширяват мирогледа.

 

Категория: